DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARAN DESA  PENGGARIT

TAHUN 2019

No.

NAMA

JABATAN DALAM KEPENGURUSAN

PURNA TUGAS

1.

RAHIRO, S.Pd

KETUA BPD

12 Nopember 2024

2.

TIMBUL PURNOMO

WAKIL KETUA BPD

12 Nopember 2024

3.

HERI SUCIPTO

SEKRETARIS BPD

12 Nopember 2024

4.

KUNARSO

ANGGOTA BPD

12 Nopember 2024

5.

ELINAH

ANGGOTA BPD

12 Nopember 2024