Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa  Penggarit , terletak diantara :

Sebelah Utara                : Desa Jebed Selatan

Sebelah Selatan             : Desa Peguyangan Kec. Bantarbolang

Sebelah Barat                : Desa Sungapan Kec. Pemalang

Sebelah Timur               : Desa Pener

Luas Wilayah Desa                                            :   1.151,69    ha
Pemukiman                                                         :   37             ha
Pertanian Sawah                                                :  172,5         ha
Ladang/tegalan                                                  :   140,5         ha
Hutan                                                                  :   779          ha
Rawa-rawa                                                         :    0              ha
Perkantoran                                                        :   354           ha
Sekolah                                                              :    73            ha
Jalan                                                                   :    43            ha
Lapangan sepak bola                                       :    3              ha
Orbitasi
Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat                :   5      KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan        :   15    Menit
Jarak ke ibu kota kabupetan                               :   5      KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten        :   3      Jam
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
Kepala Keluarga                                                  :   1.703    KK
Laki-laki                                                               :   2.870    Orang
Perempuan                                                          :   2.876    Orang
ringkasan-apbdes-2016