DAFTAR KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DESA PENGGARIT TAHUN 2018

No.

NAMA

JABATAN DALAM KEPENGURUSAN

PURNA TUGAS

CARITO

Ketua RT 01 RW 01

16 Januari 2019

SARPIN

Ketua RT 02 RW 01

16 Januari 2019

KURSIN

Ketua RT 03 RW 01

16 Januari 2019

KISNOYO

Ketua RT 04 RW 01

16 Januari 2019

CARYONO

Ketua RT 05 RW 01

16 Januari 2018

NASRAD

Ketua RT 06 RW 01

16 Januari 2019

SANUSI

Ketua RT 01 RW 02

16 Januari 2019

KUSRO

Ketua RT 02 RW 02

16 Januari 2019

RASMUDI

Ketua RT 03 RW 02

16 Januari 2019

SUTARYO

Ketua RT 04 RW 02

16 Januari 2019

SAHURI

Ketua RT 05 RW 02

16 Januari 2019

KISWORO

Ketua RT 06 RW 02

16 Januari 2019

BAJURI

Ketua RT 07 RW 02

16 Januari 2019

SUMITRO

Ketua RT 08 RW 02

16 Januari 2019

SUDARJO

Ketua RT 09 RW 02

16 Januari 2019

GIYONO

Ketua RT 01 RW 03

16 Januari 2019

SUDJADI

Ketua RT 02 RW 03

16 Januari 2019

SUWARYO

Ketua RT 03 RW 03

16 Januari 2019

SAFII

Ketua RT 04 RW 03

16 Januari 2019

TAMAR

Ketua RT 05 RW 03

16 Januari 2019

SUKARDI

Ketua RT 06 RW 03

16 Januari 2019

RUSWANDI

Ketua RT 07 RW 03

16 Januari 2019

MUNAWAR

Ketua RT 01 RW 04

16 Januari 2019

SRI DIARSO

Ketua RT 02 RW 04

16 Januari 2019

SUMARYO

Ketua RT 03 RW 04

16 Januari 2019

ABDUL ROKHIM

Ketua RT 04 RW 04

16 Januari 2019

BASUKI

Ketua RT 05 RW 04

16 Januari 2019

KASAN

Ketua RT 01 RW 05

16 Januari 2019

WARTONO

Ketua RT 02 RW 05

16 Januari 2019

KUSNARI

Ketua RT 03 RW 05

16 Januari 2019

SUTRISNO

Ketua RT 04 RW 05

16 Januari 2019

RADI

Ketua RT 05 RW 05

16 Januari 2019

RISMOYO

Ketua RT 06 RW 05

16 Januari 2019