DAFTAR KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DESA PENGGARIT TAHUN 2018

No.

NAMA

JABATAN DALAM KEPENGURUSAN

PURNA TUGAS

CARITO

Ketua RT 01 RW 01

16 Januari 2024

SARPIN

Ketua RT 02 RW 01

16 Januari 2024

KURSIN

Ketua RT 03 RW 01

16 Januari 2024

KISNOYO

Ketua RT 04 RW 01

16 Januari 2024

CARYONO

Ketua RT 05 RW 01

16 Januari 2024

NASRAD

Ketua RT 06 RW 01

16 Januari 2024

SANUSI

Ketua RT 01 RW 02

16 Januari 2024

KUSRO

Ketua RT 02 RW 02

16 Januari 2024

RASMUDI

Ketua RT 03 RW 02

16 Januari 2024

TURENI

Ketua RT 04 RW 02

16 Januari 2024

SOLIKHIN

Ketua RT 05 RW 02

16 Januari 2024

KISWORO

Ketua RT 06 RW 02

16 Januari 2024

BAJURI

Ketua RT 07 RW 02

16 Januari 2024

SUMITRO

Ketua RT 08 RW 02

16 Januari 2024

SUDARJO

Ketua RT 09 RW 02

16 Januari 2024

GIYONO

Ketua RT 01 RW 03

16 Januari 2024

SUDJADI

Ketua RT 02 RW 03

16 Januari 2024

SUWARYO

Ketua RT 03 RW 03

16 Januari 2024

SAFII

Ketua RT 04 RW 03

16 Januari 2024

TAMAR

Ketua RT 05 RW 03

16 Januari 2024

SUKARDI

Ketua RT 06 RW 03

16 Januari 2024

RUSWANDI

Ketua RT 07 RW 03

16 Januari 2024

MUNAWAR

Ketua RT 01 RW 04

16 Januari 2024

SRI DIARSO

Ketua RT 02 RW 04

16 Januari 2024

SUMARYO

Ketua RT 03 RW 04

16 Januari 2024

ABDUL ROKHIM

Ketua RT 04 RW 04

16 Januari 2024

BASUKI

Ketua RT 05 RW 04

16 Januari 2024

KASAN

Ketua RT 01 RW 05

16 Januari 2024

WARTONO

Ketua RT 02 RW 05

16 Januari 2024

KUSNARI

Ketua RT 03 RW 05

16 Januari 2024

SUTRISNO

Ketua RT 04 RW 05

16 Januari 2024

RADI

Ketua RT 05 RW 05

16 Januari 2024

RISMOYO

Ketua RT 06 RW 05

16 Januari 2024