DAFTAR KETUA RUKUN WARGA (RW) DESA PNGGARIT TAHUN 2018

No.

NAMA

JABATAN DALAM KEPENGURUSAN

PURNA TUGAS

1.

Drs. H. PURNOMO

Ketua RW 01

16 Januari 2019

2.

HARMODJO

Ketua RW 02

16 Januari 2019

3.

SARYO SUDIBYO

Ketua RW 03

16 Januari 2019

4.

RAHIRO, SPd

Ketua RW 04

16 Januari 2019

5.

ABDUL WAHID ANWAR

Ketua RW 05

16 Januari 2019