DAFTAR KETUA RUKUN WARGA (RW) DESA PNGGARIT TAHUN 2018

No.

NAMA

JABATAN DALAM KEPENGURUSAN

PURNA TUGAS

1.

Drs. H. PURNOMO

Ketua RW 01

16 Januari 2024

2.

KUSNO

Ketua RW 02

16 Januari 2024

3.

IMAN SANTOSO

Ketua RW 03

16 Januari 2024

4.

TARMUDI

Ketua RW 04

16 Januari 2024

5.

WAHENDI

Ketua RW 05

16 Januari 2024